Vilkår og betingelser

Når du handler hos Hyttelisten, skal du være indforstået med nedenstående handelsvilkår. Vilkårene er gældende efter dansk lovgivning og har til formål at sikre dig, som forbuger. Har du spørgsmål vedrørende vilkårene, er du velkommen til at kontakte os.

Handelsbetingelser Lejer

Hyttelisten.dk har til hensigt at hjælpe FDF og spejderforeninger med at holde styr på deres hytteudlejninger. Dette sker gennem en platform der skaber og formidler kontakten mellem lejer og udlejer. Hyttelisten.dk har derfor ikke noget med udlejningen at gøre og kan derfor ikke stilles til ansvar for gener eller økonomisk tab i forbindelse med en udlejning.

Aftalen

Ved at indgå en aftale med udlejer om en udlejning – accepterer du (Kunden) betingelser og vilkår i denne aftale.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ink. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Udlejer kan justere priserne, således at Udlejeren stilles uændret.

Kundens data

De informationer Kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand (udover Udlejer) i en form, der er identificerbar med mindre vi bliver pålagt at gøre det ved lov. Hyttelisten kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Data kan dog bruges i statistisk øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen booking og alt data hertil. Ingen af kundens data vil blive slettet og kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen. Hvis Hyttelisten ønsker at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden skellig grund.

Opdateringer og driftsstabilitet

Hyttelisten forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. Hyttelisten tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Hyttelisten forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden. Hyttelisten forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld linket’ i de fremsendte e-mails.

Ansvar

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar og Hyttelisten kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. Hyttelisten gør naturligvis sit bedste for at sikre, at Kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. Hyttelisten er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Hyttelisten's kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Hyttelisten hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Hyttelisten's maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen. Hjælp givet af Hyttelisten Support, eller anden vejledning fra Hyttelisten, skal kun ses som vejledende og Hyttelisten kan ikke stilles til ansvar. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at checke med en kyndig person.

Ændringer og opdateringer

Hyttelisten kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

Handelsbetingelser Udlejer

Hyttelisten.dk har til hensigt at hjælpe FDF og spejderforeninger med at holde styr på deres hytteudlejninger. Leveringen finder sted i det øjeblik, hvor varen udleveres eller afsendes. Det gælder for alle ydelserne, at leveringen sker samtidig med at bestillingen gennemføres.

Om produktet

Hyttelisten tilbyder en online hytteoversigt (Applikationen), der forefindes som en Gratis-version og som en betalt Plus-version. Som udgangspunkt benyttes Gratis-versionen, hvortil Plus-versionen kan tilkøbes.

Aftalen

Ved at indgå en aftale med Hyttelisten om brugen af Applikationen – enten som gratis eller betalt version – accepterer du (Kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. Hyttelisten giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen.

Pris og betalingsbetingelser (Plus-version)

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ink. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Hyttelisten kan justere priserne, således at Hyttelisten stilles uændret. Ved indgåelse af en abonnementsordning (tilkøb af Plus-versionen) giver kunden automatisk Hyttelisten lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort. Ved trækning på kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til kundens email.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen. En Kunde får adgang til Applikationen ved at oprette en konto på www.hyttelisten.dk. Kundens adgang til Applikationen styres, hvad angår Plus-versionen, af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har Kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Hvis udløbsdatoen på Plus-versionen overskrides, har Kunden kun adgang Gratus-versionen og de data som kan se herunder. Ved udløb af Plus-versionen overgår Kunden automatisk til Gratis-versionen, hvortil adgangen er tidsubegrænset.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på Hyttelisten via fanebladet “Indstillinger” under “Administration”. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Kundens data

De informationer Kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar med mindre vi bliver pålagt at gøre det ved lov. Hyttelisten kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Data kan dog bruges i statistisk øjemed naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og alt data hertil, hvis kunden vælger at opsige sit Plus-abonnement har kunden dog ikke længere adgang til de data, som er en del af Plus-versionen. Ingen af kundens data vil blive slettet og kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe Plus-versionen. Hvis Hyttelisten ønsker at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden skellig grund, men varsles pr. e-mail 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet

Hyttelisten forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. Hyttelisten tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Hyttelisten forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden. Hyttelisten forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til en hver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld linket’ i de fremsendte e-mails.

Ansvar

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar og Hyttelisten kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. Hyttelisten gør naturligvis sit bedste for at sikre, at Kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem. Hyttelisten er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Hyttelisten's kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Hyttelisten hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Hyttelisten's maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen. Hjælp givet af Hyttelisten Support, eller anden vejledning fra Hyttelisten, skal kun ses som vejledende og Hyttelisten kan ikke stilles til ansvar. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at checke med en kyndig person.

Ændringer og opdateringer

Hyttelisten kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. Sørg derfor for at holde dig opdateret med disse

Om Hyttelisten

Hyttelisten.dk er indgangen til spejderhytter i Danmark, og kan anvendes af foreninger og private - ganske gratis. Missionen er at skabe en portal, der øger udlejningen af hytter i Danmark - og samtidig gøre det lettere for de frivillige foreninger at administrerer udlejningen.

Hyttelisten bliver drevet af to friluftsentusiaster.

Følg os

Kontakt os

Email: info@hyttelisten.dk

Opret hytte

Email: info@hyttelisten.dk